Kan natuurfotografie kunst zijn? Het korte antwoord op die vraag is een volmondig ‘ja’. Maar waarom zien we dan geen natuurfoto’s terug in musea? Waarom worden we niet tot de cultuursector gerekend? En waar blijven de miljoenenaankopen van rijke verzamelaars?

Kennelijk gaapt er nog altijd een diepe kloof tussen natuurfotografie en de gevestigde kunst. Is deze terecht of niet? Zijn er bruggen te bouwen? Kortom: Hoe verhouden beide werelden zich tot elkaar? Die vragen vormen de leidraad van dit mini-essay dat is gepubliceerd in Natuurfotografie Magazine.