Als lid van de selectiecommissie breng ik graag het volgende onder je aandacht: Wil jij als fotograaf een interessant foto- of multimediaproject realiseren over de natuur of de relatie tussen mens en natuur? Dan kun je hiervoor tot en met 31 maart 2021 aankloppen bij de nieuwe stichting Oog op de natuur.

De stichting ziet fotografie als een krachtig instrument om ons bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur én de manier waarop mensen ermee omgaan. Het realiseren van foto- of multimediaprojecten met impact en kwaliteit vergt echter flinke investeringen in tijd en geld. Deze investeringen zijn door veel fotografen tegenwoordig niet op te brengen, mede omdat de budgetten van tijdschrift- en krantenredacties en andere instellingen die belang hebben bij goede fotoreportages, fors zijn geslonken. Met de toekenning van beurzen wil de stichting bewerkstelligen dat belangrijke en bijzondere fotoprojecten over de natuur daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en niet door een gebrek aan financiële middelen geen doorgang kunnen vinden of moeten worden gestaakt.

Ieder jaar zullen drie beurzen worden verstrekt met een maximale waarde van 17.000 euro per beurs. De inschrijving start op 15 december 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Het is de bedoeling dat een project binnen een jaar na toekenning van de beurs wordt gerealiseerd. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse fotografen en niet-Nederlanders die hier al tenminste 3 jaar wonen of werken of hier studeren aan een fotografieopleiding of anderszins hun band met Nederland kunnen aantonen. De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een beurs op de website van de stichting: www.oogopdenatuur.nl