Als lid van de selectiecommissie breng ik graag het volgende onder je aandacht: Wil jij als fotograaf een interessant foto- of multimediaproject realiseren over de natuur of de relatie tussen mens en natuur? Dan kun je hiervoor tot en met 31 maart 2021 aankloppen bij de nieuwe stichting Oog op de natuur.

Hoe maak je thema’s zoals duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering zichtbaar en beleefbaar? Minder “ver van je bed?” Die uitdaging legt de nieuwe stichting Oog op de natuur voor aan alle fotografen van Nederland. Om de boodschap kracht bij te zetten, reikt de stichting beurzen uit tot 17.000 euro om goede projectvoorstellen te verwezenlijken.

De stichting ziet fotografie als een krachtig middel om mensen de waarde en de kwetsbaarheid van onze natuurlijke omgeving te laten zien én de manier waarop we daarmee omgaan.

De stichting springt daarmee in een gat dat is ontstaan door het veranderde media-landschap. “Het realiseren van foto- of multimediaprojecten met impact en kwaliteit vergt flinke investeringen in tijd en geld. Deze zijn door veel fotografen tegenwoordig niet op te brengen, mede omdat de budgetten van tijdschrift- en krantenredacties en andere instellingen die belang hebben bij goede fotoreportages, fors zijn geslonken.

Daar komt bij dat veel fotografen momenteel gebukt gaan onder de Coronacrisis. Maar al met al, zou het eeuwig zonde zijn als interessante projecten bij gebrek aan financiële middelen onuitgevoerd blijven”, aldus Theo Bosboom; landschapsfotograaf en woordvoerder van de nieuwe stichting.

Ieder jaar zullen drie beurzen worden verstrekt met een maximale waarde van 17.000 euro per beurs. De inschrijving start op 15 december 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Het is de bedoeling dat een project binnen een jaar na toekenning van de beurs wordt gerealiseerd. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse fotografen en niet-Nederlanders die hier al tenminste 3 jaar wonen of werken of hier studeren aan een fotografieopleiding of anderszins hun band met Nederland kunnen aantonen. De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een beurs op de website van de stichting: www.oogopdenatuur.nl