Programma + DataHighlightsPraktischInbegrepen

Data, locaties en tijdstippen van de activiteiten:

Let op: Dit is een hybride programma. Dat wil zeggen: 30% (ofwel 2 van de 6 sessies) real live in Hilversum, de rest online.

Mochten real live bijeenkomsten niet mogelijk blijken wegens covid-ristricties of overmacht van vergelijkbare orde, dan vinden ook deze online plaats.

NB: Ben je op één van de hier volgende data verhinderd, dan wordt hiervoor een oplossing gezocht en kun je nog steeds deelnemen. De tijden zijn gebaseerd op een volledige groep van 8 deelnemers. Dit programma gaat door bij minimaal 4 deelnemers, de sessies zullen dan navenant korter duren.

–  zaterdag 18 maart:  10.00 – 17.00 uur. (Real live, Hilversum)
Startassessment; aan de hand van je meegebrachte portfolio (je ontvangt nadere instructies) stellen we samen je doelen vast + opdracht/oefening gericht op visueel onderzoek.

tussentijds online feedback (via afgeschermde Facebookgroep)

zaterdag 22 april: 10.30 – 16.00 uur. (Online)
presenteren van je plan / type publicatie + opdracht/oefening gericht op associaties.

tussentijds online feedback (via afgeschermde Facebookgroep)

zaterdag 27 mei: 10.30 – 16.00 uur. (Online)
Voortgangsbespreking + opdracht/oefening gericht op idee-ontwikkeling.

tussentijds online feedback (via afgeschermde Facebookgroep)

– zaterdag 26 augustus: 10.30 – 16.00 uur. (Online)
Voortgangsbespreking gericht op uitvoering, techniek.

tussentijds online feedback (via afgeschermde Facebookgroep)

zaterdag 14 oktober: 10.30 – 16.00 uur. (Online)
Voortgangsbespreking, gericht op afwerking, verfijning.

tussentijds online feedback (via afgeschermde Facebookgroep)

zaterdag 25 november: 10.30 – 16.00 uur. (Real live, Hilversum)
Presentaties (voorlopige) eindresultaten.

Verdere details over het programma ontvang je steeds ruim voor aanvang per mail. Alle werksessies vinden plaats in Hilversum.

 

  • Je geeft richting en resultaat aan jouw fotografische ambitie
  • Je leert samen (met elkaar en van elkaar) in een kleine groep
  • Je bereikt een publiek met een eigen publicatie

Welk aanvangsniveau is vereist?

Je hebt de mentorgroep doorlopen of je beschikt aantoonbaar over gelijkwaardig niveau (dat wil zeggen: je hebt technisch ruime ervaring, ambitie en het vermogen om zelfstandig te werken). Je hoeft nog niet bij de start al te weten wat je precies wil gaan doen, maar wel de ambitie hebben om een eigen publicatie te realiseren. Ook een grote mate van zelfwerkzaamheid is vereist.

Wat houdt het in?

Dit traject helpt jou om een Fotografisch Topjaar te beleven! Het jaar waarin jij zal schitteren als fotograaf (voorzover je dat al niet doet, natuurlijk). Dankzij dit verdiepingstraject, bestaande uit 6 bijeenkomsten (waarvan 3 in Hilversum en 3 online) en met (online) feedback tussendoor.
Rode draad is een eigen publicatie waaraan je gaat werken. De vorm hiervan bepaal jijzelf (boek, expositie, serie, album, videopresentatie, portfolio etc). Mijn begeleiding bestaat uit al hetgeen je tegenkomt tijdens de uitvoering en realisatie van jouw project. Dat wil zeggen: inspireren, structureren, richting geven, kwaliteit bewaken, reflecteren, verdiepen, idee en doel scherp krijgen en houden etc.
Daarbij fungeren de groepsbijeenkomsten als spreekwoordelijke stok achter de deur. De sessies vinden overdag plaats (tussen 10.30 en 16.00 uur) en bestaan uit feedback en creatieve oefeningen/opdrachten, passend bij elke fase van je project. We gaan niet de deur uit om te fotograferen, dat doe je tussendoor op eigen gelegenheid.

Hoe bereid je je voor?

Enkele weken voor aanvang ontvang je per mail een uitgebreide toelichting van hoe je je kan voorbereiden. Op basis daarvan stel je de portfolio samen voor het start-assessment.

Het traject vindt doorgang bij minimaal 6 aanmeldingen.

Bij de prijs inbegrepen zijn:

– aanvullende persoonlijke individuele begeleiding (tot 2 uur, telefonisch of per mail)

Niet inbegrepen zijn:
– vervoer naar en (indien van toepassing) toegang tot de locaties
– realisatiekosten van je project (zoals bv. opmaak- en drukwerk)
– lunch (i.v.m. covid 19 eigen lunchpakket meebrengen)
– evt. extra kosten voortvloeiend uit Covid-19-beleid